14/07/2023
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

  DỊCH VỤ TƯ VẤN GIA HẠN VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam sắp […]
14/07/2023
TƯ VẤN HỖ TRỢ CÔNG VĂN NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN HỖ TRỢ CÔNG VĂN NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  TƯ VẤN HỖ TRỢ CÔNG VĂN NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Công văn nhập cảnh (Vietnam visa on arrival, Vietnam entry approval letter), là […]
28/04/2022
HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

  HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP Theo Điều 25 Luật đầu tư năm 2020 quy định về các hình thức […]
28/04/2022
VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

  VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ 1. Thế nào là visa đầu Tư, thẻ tạm trú đầu tư – kí hiệu đầu tư […]
28/04/2022
DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trong năm 2021, Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao […]
30/03/2022
VIETNAM E-VISA

VIETNAM E-VISA

  VIETNAM E-VISA E-visa Vietnam is now available for citizens of the following countries (80 countries in the attched file) who are traveling to Vietnam for […]
30/03/2022
Thủ tục khai báo thẻ tạm trú cho người nước ngoài

THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam   Đăng ký […]
30/03/2022
Miễn thị thực Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM

  MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM Công dân một số quốc gia được phép nhập cảnh và lưu trú tại Việt […]
30/03/2022
Giải thích các ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài

GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ

  GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ Ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam […]
HOTLINE 0938 580 786

0938 340 839