GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Xem tất cả

19/04/2023
Dịch vụ tư vấn hỗ trợ về giấy phép lao động cho người nước ngoài

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài để có thể làm việc tại Việt […]
14/07/2022

DỊCH VỤ HỖ TRỢ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ HỖ TRỢ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI HOTLINE: 0938.340.839 | 0931.103.299 (TƯ VẤN 18/24) Work […]
28/04/2022
HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

  HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP Theo Điều 25 Luật đầu tư năm 2020 quy định về các hình thức […]
28/04/2022
VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

  VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ 1. Thế nào là visa đầu Tư, thẻ tạm trú đầu tư – kí hiệu đầu tư […]
28/04/2022
DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trong năm 2021, Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao […]
30/03/2022
VIETNAM E-VISA

VIETNAM E-VISA

  VIETNAM E-VISA E-visa Vietnam is now available for citizens of the following countries (80 countries in the attched file) who are traveling to Vietnam for […]
30/03/2022
Thủ tục khai báo thẻ tạm trú cho người nước ngoài

THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam   Đăng ký […]
30/03/2022
Miễn thị thực Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM

  MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM Công dân một số quốc gia được phép nhập cảnh và lưu trú tại Việt […]
30/03/2022
Giải thích các ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài

GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ

  GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ Ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam […]

THẺ TẠM TRÚ

Xem tất cả

14/07/2023
DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI UY TÍN – CHI PHÍ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG FREEVISA là một trong những […]
28/04/2022
HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

  HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP Theo Điều 25 Luật đầu tư năm 2020 quy định về các hình thức […]
28/04/2022
VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

  VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ 1. Thế nào là visa đầu Tư, thẻ tạm trú đầu tư – kí hiệu đầu tư […]
28/04/2022
DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trong năm 2021, Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao […]
30/03/2022
VIETNAM E-VISA

VIETNAM E-VISA

  VIETNAM E-VISA E-visa Vietnam is now available for citizens of the following countries (80 countries in the attched file) who are traveling to Vietnam for […]
30/03/2022
Thủ tục khai báo thẻ tạm trú cho người nước ngoài

THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam   Đăng ký […]
30/03/2022
Miễn thị thực Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM

  MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM Công dân một số quốc gia được phép nhập cảnh và lưu trú tại Việt […]
30/03/2022
Giải thích các ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài

GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ

  GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ Ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam […]
30/03/2022
Các trường hợp thu hồi Giấy phép lao động

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp bị thu hồi giấy […]

VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Xem tất cả

14/07/2023
DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  DỊCH VỤ TƯ VẤN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI UY TÍN – CHI PHÍ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG FREEVISA là một trong những […]
28/04/2022
HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP

  HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP Theo Điều 25 Luật đầu tư năm 2020 quy định về các hình thức […]
28/04/2022
VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ

  VISA ĐẦU TƯ, THẺ TẠM TRÚ ĐẦU TƯ 1. Thế nào là visa đầu Tư, thẻ tạm trú đầu tư – kí hiệu đầu tư […]
28/04/2022
DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  DI CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Trong năm 2021, Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao […]
30/03/2022
VIETNAM E-VISA

VIETNAM E-VISA

  VIETNAM E-VISA E-visa Vietnam is now available for citizens of the following countries (80 countries in the attched file) who are traveling to Vietnam for […]
30/03/2022
Thủ tục khai báo thẻ tạm trú cho người nước ngoài

THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

  THỦ TỤC KHAI BÁO THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam   Đăng ký […]
30/03/2022
Miễn thị thực Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM

  MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM MIỄN THỊ THỰC VIỆT NAM Công dân một số quốc gia được phép nhập cảnh và lưu trú tại Việt […]
30/03/2022
Giải thích các ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài

GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ

  GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU THẺ TẠM TRÚ Ký hiệu thẻ tạm trú cho người nước ngoài Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam […]
30/03/2022
Các trường hợp thu hồi Giấy phép lao động

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

  CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp bị thu hồi giấy […]
HOTLINE 0938 580 786

0938 340 839